📣 We will be at the Weaverville Tailgate Market starting February 1st!!! ❄️

Pork

Bone-In Pork Chops

2 per package
$8.00/lb. Avg. 1.15 lb.

Boneless Pork Chops

2 per package
$9.00/lb. Avg. 14.4 oz.
$8.00/lb. Avg. 1 lb.
$7.00/lb. Avg. 1 lb.
$8.00/lb. Avg. 1 lb.

Mild Pork Sausage

1 pound per package
$8.00/lb. Avg. 1 lb.
$9.00/lb. Avg. 1.9 lb.
$8.00/lb. Avg. 1 lb.
$8.00/lb. Avg. 2.5 lb.

Pork Bratwurst

4 per pack
$8.50/lb. Avg. 1 lb.
$8.00/lb. Avg. 1 lb.

Pork Fat Back

1 large slice
$3.00/lb. Avg. 1 lb.
$8.50/lb. Avg. 1.4 lb.
$8.00/lb. Avg. 1 lb.

Pork Keilbasa

4 links per pack
$8.50/lb. Avg. 1 lb.

Pork Leaf Lard

I large slice
$3.00/lb. Avg. 1.5 lb.
$7.00/lb. Avg. 1.25 lb.
$8.00/lb. Avg. 1.2 lb.
$12.00/lb. Avg. 12.8 oz.

Pork Texas Style Ribs

2 per package
$8.00/lb. Avg. 2 lb.